Paczki Irlandia, Przesylki Irlandia, Przesyłki Irlandia Polska

Instrukcja pakowania

1. Paczki Polska Irlandia powinny być zapakowana w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniem oraz umożliwiający wydanie jej Odbiorcy w nienaruszonym stanie.

2. Opakowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Przesyłki  bez pozostawienia widocznych śladów. Opakowanie powinno być na tyle mocne aby zawartość paczki nie uszkodziła innych przesyłek w czasie przewozu

3. W zależności od zawartości przesylki Irlandia należy dobrać odpowiedni rodzaj opakowania (koperta, karton, skrzynka, kontener, paleta)

4. Wielkość opakowania musi być dostosowana do zawartości przesyłki tak, aby zminimalizować puste przestrzenie wewnątrz opakowania.

5. Wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana do ciężaru oraz kształtu zawartości. Nie należy formować z kartonu nieregularnych kształtów, tylko użyć większego opakowania i puste przestrzenie uzupełnić wypełniaczem(folia bąbelkowa lub styropian)

6. Dobrym zewnętrznym opakowaniem jest mocny, dostosowany do wagi towaru, odporny na wilgoć karton z podwójnymi ściankami

7. Do pakowania przesyłek nie należy stosować opakowań zużytych lub uszkodzonych. Nie należy wykorzystywać tych samych kartonów wielokrotnie

8. W opakowaniach należy stosować przegrody i wypełnienia, na spodzie, wierzchu i po bokach folia bąbelkowa, wióry styropianowe lub/i styropian o odpowiednich kształtach. Wypełnienie należy umieścić w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się zawartości Paczki Irlandia

9. Przewożony towar nie powinien dotykać opakowania zewnętrznego lub też stykać się ze sobą. Wypełnienie powinno zabezpieczać zawartość paczki przed wstrząsami, wibracjami oraz przesuwaniem się wewnątrz opakowania.

10. Delikatne części przesyłki np. ekran telewizora powinny być dodatkowo zabezpieczone np. poprzez dodanie przedniego panelu styropianowego.

11. Zalecamy stosowanie firmowych taśm na wszystkich zamknięciach i łączeniach paczki. Zabezpieczają one przesyłki nie tylko przed przypadkowym otwarciem, ale także przed dostępem osób postronnych do ich zawartości.

12. Właściwe opisanie Paczki (na przesyłce należy wskazać adresy wraz z kodami pocztowymi, numery telefonów Nadawcy i Odbiorcy, datę nadania Przesyłki oraz jej orientacyjną wartość w zł/euro) Wewnątrz przesyłki należy umieścić swój adres i adres przeznaczenia oraz numery telefonów kontaktowych. Aby zapewnić płynny proces obsługi przesyłek, etykiety adresowe należy umieścić na stronie paczki o największej powierzchni.

13. Nie należy związywać i grupować paczek (łączyć). Do każdej paczki należy dołączyć oddzielną etykietę przewozową/adresową. Zgrupowane kartony mogą ulec rozdzieleniu podczas transportu, a nieoklejone paczki będą trudne do zidentyfikowania.

14. Do przewożenia materiałów szklanych I delikatnych zalecamy stosowanie specjalnie do tego przeznaczonych opakowań.

Firma EUKurier nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek typu porcelana,szkło.

15. Przesyłkę należy okleić odpowiednimi nalepami ostrzegającymi.‘’szkło”, ”uwaga ciężkie” „góra-dół”

16. W przypadku przesyłania roweru, kierownica musi być ustawiona równolegle z ramą roweru, siodełko opuszczone do najniższego poziomu. Części ruchome zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

17. Wysyłając sprzęt komputerowy pamiętaj o zrobieniu kopii zapasowej najważniejszych danych znajdujących się na twardym dysku komputera;

Jeśli nie jesteś pewny co do sposobu pakowania skontaktuj się z naszym przedstawicielem.


PALETY

1. Do transportu przyjmowane są wyłącznie palety nieuszkodzone (preferowane są palety EURO lub identyczne wymiarowo i jakościowo)

2. Przesyłka musi być przymocowana do palety przy pomocy folii przeźroczystej i/lub taśm bindujących.

3. Elementy przesyłki nie mogą wystawać poza obrys palety.

4. Elementy przesyłki muszą być zabezpieczone w jednostkowe opakowania. Lżejsze elementy powinny być układane na elementach ciężkich.

5. Środek ciężkości przesyłki należy zlokalizować centralnie.

6.Wszystkie naroża przesyłki należy zabezpieczyć tekturowymi/styropianowymi narożnikami.

7. Maksymalna wysokość przesyłki wynosi do 180 cm


WAŻNE:

  • WŁAŚCIWE OPISANIE PACZKI! Na przesyłce należy wskazać adresy wraz z kodami pocztowymi, numery telefonów Nadawcy i Odbiorcy, datę nadania Przesyłki oraz jej orientacyjną wartość w zł/euro) Wewnątrz przesyłki należy umieścić swój adres i adres przeznaczenia oraz numery telefonów kontaktowych. Aby zapewnić płynny proces obsługi przesyłek, etykiety adresowe należy umieścić na stronie paczki o największej powierzchni
  • USUŃ WSZYSTKIE STARE NAKLEJKI! Jeżeli nadawca zdecyduje się skorzystać z wcześniej używanego już kartonu przed przekazaniem przesyłki kurierowi należy usunąć wszystkie stare naklejki adresowe oraz oznaczenia z kartonu. Zawierają one kody kreskowe z informacjami na temat miejsca docelowego przesyłki. Ich pozostawienie może doprowadzić do nieprawidłowego sortowania, a w konsekwencji do opóźnienia w realizacji usługi/dostarczeniu przesyłki
  • NADAWCA PACZKI MUSI OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY W MOMENCIE PRZEKAZYWANIA PACZKI KURIEROWI!
  • EU KURIER NIE PRZYJMUJE DO PRZEWOZU PRZESYŁEK ZAWIERAJĄCYCH gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym; przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.); broń i amunicję; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; , szczątki ludzkie i zwierzęce; NARKOTYKI i substancje psychotropowe; STERYDY, ALKOHOL I WYROBY TYTONIOWE, leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. EU KURIER nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego (zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego).
  • W PRZYPADKU PRZESYŁKI O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 600zł PROPONUJEMY WYKUPIĆ DODATKOWE UBEZPIECZENIE W NASZEJ FIRMIE. KWOTA UBEZPIECZENIA WYNOSI 3% WARTOŚCI PRZESYŁKI

EU KURIER może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.

EU KURIER nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.

Pracujemy na ogólnych warunkach konwencji CMR oraz Porozumienia Montrealskiego.